Gebyrer

Aflysning

Reservationer kan aflyses gratis indtil en time efter, de er foretaget. Hvis en bil afbestilles 3 døgn eller mindre før reservationens start, betales 30% af timeprisen for den bestilte periode som gebyr.

Andre gebyrer

Tab/beskadigelse af bilnøgle 400 kr. plus udgifter forbundet hermed.
Erstatning af mistet brændstofkort 200 kr.
For sen aflevering af bil 200 kr. plus udgifter forbundet hermed.

Mangelfuld aflevering af bil
- Eksempler: Beskidt bil, for lidt brændstof, åbent vindue, ulåst.

200 kr. plus udgifter forbundet hermed.
Administrationsgebyr ved færdselsforseelse eller bøde / straffesag 200 kr.

Skadeanmeldelse ikke indsendt senest 3 dage efter skaden

200 kr.*
Gybyr for at åbne bil ved mistet eller glemt nøglebrik 100 kr.
Unødigt opkald til nødtelefonen 100 kr.
Betaling ved bankoverførsel 25 kr. pr. faktura
Betaling med Mastercard eller Visakort Kortudstederens transaktionsgebyr
Rykkergebyr ved manglende rettidig betaling 100 kr.
Indmeldelsesgebyr hovedmedlem 950 kr.
Indmeldelsesgebyr tillægsmedlem 300 kr.

*plus eventuelt manglende dækning fra forsikringen.